Belangrijk informatie

Machtig je rijschool
met DigiD

De rijschool het praktijkexamen van een toets voor de categorie
personenauto kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor
geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct
een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen van toets voor je
heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch
beschikbaar voor jouw rijschool in het reserveringssysteem van het CBR.
Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke
digitale legitimatie voor overheidsdiensten.
Geef je DigiD nooit aan een ander. Hier staat precies wat je
moet doen om je rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot
je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, kijk dan
op mijn.cbr.nl voor de voorwaarden.
Verder is het goed om te weten dat jouw rijschool een praktijkexamen
van toets alleen op jouw naam kan reserveren. De mogelijkheden
om de examendatum te verplaatsen zijn zeer beperkt.
Stem je examendatum dus van te voren goed af met je rijschool.
Het machtigen van je rijschool en het reserveren op naam dragen
veroorzaakt bij dat je rijschool altijd binnen afzienbare tijd een praktijkexamen
voor jou kan aanvragen.
Rijschool nummer 3366N8

Gezondheidsverklaring aanvragen

Wil je je rijbewijs halen? Dan moet je
theorie- en praktijkexamen doen én een
Gezondheidsverklaring invullen. Een
Gezondheidsverklaring vraag je aan via
mijn.cbr.nl. Je hebt een aantal vragen
over je gezondheid. Als je gezond bent, dan
krijg je bericht dat je rijgeschikt bent. Als je
een aandoening hebt, die de veiligheid van
jezelf of van andere weggebruikers in gevaar
kan brengen, dan kan het CBR om een ​​keuring
van advies van een arts vragen.
Om een ​​Gezondheidsverklaring te kunnen
invullen op mijn.cbr.nl, heb je DigiD met sms controle
nodig. Van de DigiD app. Deze extra
beveiliging is nodig vanwege de privacy van
jouw gezondheidsgegevens.