Belangrijk informatie

Machtig je rijschool met DigiD

De rijschool het praktijkexamen van een toets voor de categorie personenauto kan aanvragen, moet jij daar eerst toestemming voor
geven. Dat doe je met een machtiging. Voordeel hiervan is dat je direct een e-mail ontvangt als de rijschool een praktijkexamen van toets voor je heeft gereserveerd. Daarnaast zijn jouw adresgegevens automatisch beschikbaar voor jouw rijschool in het reserveringssysteem van het CBR. Het machtigen doe je op mijn.cbr.nl met je DigiD, jouw persoonlijke digitale legitimatie voor overheidsdiensten.
Geef je DigiD nooit aan een ander. Hier staat precies wat je moet doen om je rijschool te machtigen. De machtiging blijft geldig tot
je bent geslaagd. Wil je de machtiging eerder intrekken, kijk dan op mijn.cbr.nl voor de voorwaarden.
Verder is het goed om te weten dat jouw rijschool een praktijkexamen van toets alleen op jouw naam kan reserveren. De mogelijkheden
om de examendatum te verplaatsen zijn zeer beperkt. Stem je examendatum dus van te voren goed af met je rijschool.
Het machtigen van je rijschool en het reserveren op naam dragen veroorzaakt bij dat je rijschool altijd binnen afzienbare tijd een praktijkexamen voor jou kan aanvragen. Rijschool nummer 3366N8

 

Gezondheidsverklaring aanvragen

Wil je je rijbewijs halen? Dan moet je theorie- en praktijkexamen doen én een Gezondheidsverklaring invullen. Een Gezondheidsverklaring vraag je aan via mijn.cbr.nl. Je hebt een aantal vragen over je gezondheid. Als je gezond bent, dan krijg je bericht dat je rijgeschikt bent. Als je een aandoening hebt, die de veiligheid van jezelf of van andere weggebruikers in gevaar kan brengen, dan kan het CBR om een ​​keuring
van advies van een arts vragen. Om een ​​Gezondheidsverklaring te kunnen invullen op mijn.cbr.nl, heb je DigiD met sms controle nodig. Van de DigiD app. Deze extra beveiliging is nodig vanwege de privacy van jouw gezondheidsgegevens.